جدیدترین مطالبرمان آنلاینرمان ازدواج اجباری

رمان ازدواج اجباری

رمان ازدواج اجباری

کنار در اتاقش ایستاده بودم ،  و امشب قرار بود باهاش باشم!

دستام از شدت استرس داشت میلرزید

در اتاق باز شد سرم رو بلند کردم با دیدن کسی که وارد اتاق شد چشمهام گرد شد و با بهت و حیرت بهش خیره شدم اما اون خیلی خونسرد بهم خیره شده بود انگار اصلا متعجب نشده بود از دیدن من

_تو!                

پوزخندی زد و با جدیت گفت:

_گفته بودم یه دخترپیدا کنند ، نه یه امل بی دست و پا!

جوری داشت رفتار میکرد انگار اصلا من رو نمیشناسه با این حرف هاش سعی داشت چی رو ثابت کنه ، به سختی از روی تخت بلند شدم و در حالی که به سمت در میرفتم  با صدای لرزون شده ای گفتم:

_من نمیدونستم تویی من این قرارداد رو بهم میزنم ….

بازوم رو گرفت و با خشم از لای دندون های کلیک شده اش گفت:

_فکر کردی راحته بهم زدن اون قرارداد!

ساکت شد نگاه خریدارانه  به سر تا پام  انداخت و با وقاحت به چشمهام خیره شد و گفت:

_همچین مالی هم نیستی

با صدایی که از شدت تنفر دو رگه شده بود گفتم _دستت و بردار کثافط

با سیلی محکمی که بهم زد تعادلم رو از دست دادم و پرت شدم روی زمین                                               

بهت زده دستم رو گوشه ی لب پاره شده ام که داشت خون میومد گذاشتم هنوز گیج بودم که دستش روی دستم نشست و با صدای بم و خش دار گفت:

_امشب رو قرار بود برام رویایی بسازی اما زیاد داری چموش بازی درمیاری 

خم شد دستم رو گرفت و بلندم کردم پرتم کرد روی….

پوزخندی به صورت ترسیده ام زد و گفت:

_تو که کاره ات اینه ازدواج با پسرای پولدار 

با شنیدن حرف هاش حس بدی بهم دست داد

_نکنه فکر کردی من احمقم دخترجون ادمایی مثل تو رو خیلی خوب میشناسم الانم خفه خون بگیر بزار کارم رو بکنم وگرنه میندازمت زیر سگام تا جون بدی

باشنیدن حرفهاش از کوره در رفتم و شروع کردم به داد زدن و حرف هایی که نباید بزنم

_نمیخوام باهات باشم میفهمی ازت چندشم میشه                                                                          

با چشمهای قرمز شده اش بهم خیره شد و گفت _دیره برای تصمیم گرفتن                                                                             

سرش رو بلند کرد با چشمهای خمار و قرمزش بهم نگاه کرد که با چشمهای اشکی بهش خیره شدم و گفتم

_تو رو خدا اینکارو باهام نکن!

با شنیدن این حرفم انگار عصبی شد  و با چشمهاش که داشت دو دو میزد و قرمز بود بهم خیره شد و خشن گفت:

_خوب گوشت رو باز کن ببین چی بهت میگم جانا

با شنیدن اسمم از زبونش حس کردم قلبم درد گرفت بعد این همه سال شنیدن اسمم از زبونش اونم تو این موقعیت واقعا قلبم رو به درد میاورد

وسط حرفش پریدم

_تو که کار خودت رو کردی حالا بزار من برم 

پوزخندی زد و گفت

_تا موقع تموم شدن قرارداد هیچ جا نمیتونی بری عروسک!

_خیلی پستی امیربهادر

دانلود پارت 1تا20

دانلود پارت 21 تا 41

دانلودپارت41تا50

دانلود پارت 51تا75

دانلود پارت 76تا100

دانلود پارت 101تا125

دانلود پارت126تا157

دانلود پارت 158و159

دانلود پارت 160و165

دانلود پارت 166و171

دانلود پارت 171و175

دانلود پارت 171و175

دانلود پارت 176و187

دانلود پارت 1188و191

دانلود پارت 191و194

دانلود پارت 197و194

دانلود پارت 197و201 جدید 25دی

دانلود پارت 197و205 جدید 28دی

دانلود پارت 208و205 جدید 1بهمن

دانلود پارت 208و212 جدید 4بهمن

دانلود پارت 216و212 جدید 9بهمن

دانلود پارت 216و218 جدید 12بهمن

دانلود پارت 222و218 جدید 15بهمن

دانلود پارت 222و224 جدید 18بهمن

دانلود پارت 227و224 جدید 21بهمن

دانلود پارت 227و232 جدید 25بهمن

دانلود پارت 237و232 جدید 28بهمن

دانلود پارت 237و241 جدید 2اسفند

دانلود پارت 244و241 جدید 5اسفند

دانلود پارت 244و248 جدید 8اسفند

دانلود پارت 253و248 جدید 11اسفند

دانلود پارت 253و257 جدید 14اسفند

دانلود پارت 262و257 جدید 17اسفند

دانلود پارت 262و267 جدید20اسفند

دانلود پارت 269و267 جدید23اسفند

دانلود پارت 269و267 جدید26اسفند

دانلود پارت 269و281 جدید29اسفند

دانلود پارت 287و281 جدید5فروردین

دانلود پارت 287و293 جدید11فروردین

دانلود پارت 297و293 جدید14فروردین

دانلود پارت 297و303 جدید17فروردین

دانلود پارت 308و303 جدید20فروردین

دانلود پارت 308و311 جدید23فروردین

دانلود پارت 315و311 جدید26فروردین

دانلود پارت 315و321 جدید30فروردین

دانلود پارت 315و321 جدید3اردیبهشت

دانلود پارت 333و326 جدید7اردیبهشت

دانلود پارت 333و340 جدید11اردیبهشت

دانلود پارت 346و340 جدید15اردیبهشت

دانلود پارت 346و353 جدید20اردیبهشت

دانلود پارت 359و353 جدید25اردیبهشت

دانلود پارت 359و363 جدید30اردیبهشت

دانلود پارت 369و363 جدید3خرداد

دانلود پارت 369و374 جدید9خرداد

دانلود پارت 378و374 جدید13خرداد

دانلود پارت 378و383 جدید18خرداد

دانلود پارت 386و383 جدید23خرداد

دانلود پارت 386و391 جدید28خرداد

دانلود پارت 397و391 جدید2تیر

دانلود پارت 397و402 جدید7تیر

دانلود پارت 409و402 جدید12تیر

دانلود پارت 409و414 جدید18تیر

دانلود پارت 421و414 جدید24تیر

دانلود پارت 421و425 جدید30تیر

دانلود پارت 434و425 جدید8مرداد

دانلود پارت 434و442 جدید17مرداد

دانلود پارت 452و442 جدید24مرداد

دانلود پارت 452و462 جدید1شهریور

دانلود پارت 469و462 جدید21شهریور

دانلود پارت 469و474 جدید29شهریور

دانلود پارت 482و474 جدید10مهر

دانلود پارت 482و507 جدید2ابان

اولین سیستم کسب درآمد از دانلود و گوش دادن آهنگ در ایران همین الانکلیک کنید 

 

دانلود آهنگ جدید,فول آلبوم تمامی خوانندگان واردشوید

با توجه به انلاین بودن رمان فوق زمان پارت گذاری هر 4 روز میباشدساعت22

رمان های پیشنهادی که دیگران خوانند:

رمان عروس ارباب زاده

رمان خانزاده دلربا

رمان ترنج

رمان دانشجوی مغرور من

رمان شاهدخت پسرنما

رمان مادام

 

نوشته های مشابه

‫۹۰ نظرها

 1. سلام چرا به جز پارت ۱ بقیع پارت ها نمیاد
  چند تا گزینه سبز هست زده پارت ۲۱ تا ۴۱ و… رو اونا هم میزنم نمیاد اگر میشه برای من در ایتا بفرستید آیدی من ..@لطفا برام ارسال کنید من تا پارت ۲۱ رو دارم بقیه اش رو میخوام لطفا بفرستید خواهش میکنم اسم رمان هم هست ازدواج اجباری امیر بهادر و جانا

 2. ناراحت نشید ولی واقعا رمان بی کیفیت و بی ارزشیه. از پارت ۱ تا ۳ کلی سوتی های مسخره داشت که حتی رغبت نکردم ادامشو بخونم. واقعا نمیفهمم رمان های پسر پولدار مغرور و جذاب و دختر داف معصوم که مجبوره با پسره باشه کی از دور خارج میشن؟ از اون بدتر رمان های استاد دانشجوییه که واقعا مسخره ان. اصلا اینایی که درمورد استادهای جذاب حرف میزنن تاحالا دانشگاه رفتن؟ یا اصلا تاحالا یه استاد دانشگاه از نزدیک دیدن؟؟ اکثر کسایی که این رمان هارو مینویسن دختر بچه های ۱۷ ۱۸ ساله ان که هنوز هیچ چیزی از این دنیا نمیدونن. چرا باید رمانی رو خوند که موضوع جدیدی نداره؟ و حتی اگه داشته باشه پر از کل کل ها و رفتارهای بی معنی و کودکانه اس؟ و از اون مهم تر فقط وقت تلف کردنه و هیچ چیز اموزنده و به درد بخوری توش پیدا نمیشه. از اون بدتر خیلی از رمان هایی که توسط نوجوون های کم سن و سال نوشته میشه باعث عادی سازی مشکلاتی میشه که باید باهاشون مقابله کرد. مثلا رمان های خیلی زیادی درمورد کودک همسری نوشته شده که همه هم با به به و چه چه اونارو میخونن و تشویق میکنن. (مثل رمان عروس سیزده ساله یا رمان عروس سرخ که آخر همه این کودک همسری های اجباری و مسائل غیرقابل قبول به عشق ختم میشه و همین موضوع ممکنه باعث توهم های بسیاری در ذهن بقیه نوجوانان بشه) یا رمان هایی که به زن ها میقبولونه که اگه دوست پسرت یا شوهرت یا عشقت رفتارهای خشن داشت عیبی نداره و تو باید هیچی نگی تا باهان بمونه.
  من دوست ندارم به کسی بگم چی بخونه و چی نخونه ولی خیلی چیزها نباید خونده بشن. چون باعث آسیب های فراوان میشن. البته تو این دوره و زمونه دیگه همه میدونن اکثر رمان های مجازی و انلاین عاشقانه آبکی و به درد نخورن و فقط وقت ادم رو تلف میکنن. اما فراموش نکنیم خیلی نویسنده های قابلی مثل خانم الناز محمدی و خانم مریم.م و سپیده جان عزیز هستن که هنوز کمی اعتبار برای کتابخانه های مجازی حفظ کردن. قلمشون مانا و نکته آخر اینکه اگر میخواید رمان ها و داستان های خوب بنویسید یا به طور کلی میخواین یک فرد کامل و قابل قبول باشین، چیزهای خوب بخونید. خوب نگاه کنید. و خوب یاد بگیرید. خوب بودن به چشم آبی و لب گنده و دماغ سربالا نیست. عشقم به پسر خرپول و باشگاه رفته نیست. همه چیز از ذهن و دانسته ها میاد. هیچ فردی نمیتونه دربرابر اخلاق خوب، اندیشه خوب، و رفتار درست تاب بیاره و همه در دنیای واقعی دنبال این چیزهان کسایی که دنبال چیزای الکی دیگه هستن هنوز معنی زندگی رو نمیدونن.

  1. واقعا مسخرس. دقت کنید!!! دختره که همیش میگه ببخشید. از اونورم به باباعه میگه میدونی میدونی چه خبر بدی بهم دادی؟ باباعه میگه اره. آین آره اصلا معنی نداره. این یه بند هیچی، همه رمان این شکلیه.خیلی غلط ادبی داره. حیف که دوس دارم آخرشو بفهمم و گرنه خیلی مضخرفه

 3. سلام چرا پارت هارو زود زود نمیزارین ای چ وضعشه اخه چن روز منتظرم یه متن کوتاه گذاشتین لطفا زود زود بزارین رمان هاتون رو بی ارزش نشون ندین

 4. سلام چرا پارت هارو زود زود نمیزارین ای چ وضعشه اخه چن روز منتظرم یه متن کوتاه گذاشتین لطفا زود زود بزارین رمان هاتون رو بی ارزش نشون ندین.دیدگاه خاصی ندارم

  1. چراپارت جدیدنمی زارید😤😤😤😤😤😤😤😤😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

 5. سلام‌ما‌دانلو‌میکنیم‌‌نمیاد‌که‌بخونیم‌تا‌۲۱داریم‌میشه‌بگی‌چه‌برنامه‌ای‌باید‌باشه‌که‌‌باز‌کنه‌؟

 6. سلام چرا اینقدر دیر پارت میزارین الان ۶روز شده و شما هیچ پارتی نمی زارین ؟
  واقعا ما تو خونه حوصله مون سر می‌ره این رمان های سایت شما هم برامون سرگرمی شده تو رو خدا سریع پارت بزارین
  ما تو خونه افسردگی گرفتیم با وضعیت که درست شده😟😟😟😟😷😷😷😷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا